United Action for Children donaties

Donaties: Meer dan 1140 stuks aan voetbal -kleding en schoenen gedoneerd naar United Action for Children. Uw donatie maakt het verschil!

logo_top

UAC Football for Hope CenterOFFICAL+PARTNER_LOGO

KiTs for the World donaties aan United Action for Children projecten:

POVERTY HEALTH GENDER EDUCATION RE_USE

Over de organisatie:

United Action for Children (UAC) werkte met wezen, straatkinderen  en andere kwetsbare kansarme  jongeren in de afgelopen jaren. De populariteit van voetbal wordt door UAC gebruikt om jonge mensen van de straat te halen en in klaslokalen en opleidingscentra te krijgen.Uw donaties zijn hierbij een belangrijk middel om kinderen hierbij te betrekken.  UAC geeft, tijdens de door UAC georganiseerde kwartaal-,   en vakantie voetbaltoernooien, HIV/AIDS-voorlichting. Ook wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt  om div problemen aan te pakken van  armoede, jeugd werkloosheid, kinderarbeid,  en stammen conflicten in de betreffende regio. De deelnemende jongeren hebben de mogelijkheid deel te nemen aan innovatieve programma’s , van basisonderwijs en beroepsopleiding in houtbewerking en schilderen ,evenals workshops over HIV/AIDS,  onderwijs, sport en hulp & support voor gehandicapten.

Missie:

Voetbal gebruiken als instrument ter bevordering van samenwerking, eenheid, vrede, verantwoordelijkheid en tolerantie onder jonge mensen.

Visie:

Om te fungeren als een forum voor onderwijs en gezondheidszorg via  ontwikkeling door voetbal voor de ontwikkeling van de Jeugd voor een sterke en duurzame gemeenschap.
Het  Hope centrum zal gebruikt worden voor  de uitvoering van UAC missie en volgens de UAC  visie.
Opgericht in 2002, United Action for Children gebruikt voetbal om jonge mensen van de straat in de klaslokalen te halen. UAC is ook betrokken bij oplossingen van conflicten en de bewustwording van HIV/AIDS.

Mamfe, een Gemeenschap in Kameroen met ongeveer 15.000 inwoners, heeft een  dringende behoefte aan sport activiteiten , recreatie, onderwijs en gezondheidszorg. UAC, is van mening dat “dit centrum een positive basis biedt aan duurzame activiteiten van UAC in Kameroen.”

In een land waar meer dan een miljoen kinderen op straat leven, gebruikt UAC voetbal om jonge mensen van de straat en in klaslokalen en opleidingscentra te halen. De impuls het project te starten kwam n.a.v. de vele stamconflicten en hoge percentage HIV/AIDS-besmettingen in Kameroen. UAC bevordert conflictoplossing en  onderwijst bewustwording van HIV/AIDS en andere gezondheidskwesties..

UAC is gegroeid in het combineren van een aantal programma’s naast de voetbal gebaseerde activiteiten, zoals basisonderwijs en beroepsopleiding in houtbewerking, schilderen, electro-techniek en computer studies. Het succes van deze projecten  blijkt uit de 300 deelnemers die het straatleven achter zich hebben gelaten  en zich aansloten bij de rest van de kinderen en jeugd in deze opleidingen.

[URIS id=657]
[widgetkit id=710]

United Action for Children & KITS FOR THE WORLD PROJECT PARTNERS

We willen graag benadrukken dat zonder de support en donaties van alle deelnemende clubs en sponsors we dit project (en hopenlijk nog vele volgende) niet hadden kunnen uitvoeren. Logistieke, persoonlijke en financiele obstakels zijn overwonnen met de hulp van personen en organisaties die het concept van KiTs for the World begrijpen en daar achter staan. Wij bedanken een ieder hiervoor.K4TW

[widgetkit id=712]

Just Giving BANNER

JustGiving_KiTs_For_the_World_Donate_buttonspacer_1

Hartelijk dank voor uw donatie. Uw support maakt het verschil ! ONE KIT CAN CHANGE A LIFE!