Projecten en donaties

Projecten die werken aan  ontwikkeling door voetbal.  Uw donaties maken het verschil !

We schenken donaties in de vorm van voetbal -kleding/schoenen en financiele steun  aan organisaties en projecten  die laten zien dat ze een impact maken in de samenleving waar ze werken. Dit zijn geregistreerde Non profit organisaties. We sturen alleen materialen op naar organisaties en/of lokale instanties die voetbal gebruiken in combinatie met  programma’s met betrekking tot gezondheid en preventie … onderwijs… armoede .. gelijke rechten voor meisjes.. etc.

De KiTs for the World  ontwikkeling door voetbal projecten en doelstellingen:

Projection Donaties Doelstellingen Kits for the World steunt strijd tegen armoede Projection Donaties Doelstellingen Kits for the World steunt projecten gefocust op gezondheid GENDER EDUCATION 

Hier zijn onze vereisten voor het selectie proces..

Als toevoeging, na het vormen van een partnerschap kunnen we hen ook ondersteunen door gezamelijke fondsenwerving  en wederzijdse promotie . Dit gaat in overleg tussen KiTs for the World en de liefdadigheidsinstellingen ter plaatse die we steunen.